Investeringar

Sedan bolaget grundades 2014 har Cavendo genomfört affärer och förvaltat fastighetsinvesteringar till ett värde om över EUR 1.000 miljoner. De enskilda affärerna har legat i spannet EUR 30 – 400 miljoner.

Cavendo har erfarenhet från att förvalta fastigheter inom områdena kontor, handel, lätt industri samt utvecklingsprojekt

Ett urval av Cavendos affärer

Kluuvi, Helsingfors

Kluuvi är ett kvarter mitt i centrala Helsingfors bestående av handel- och kontorslokaler. Kluuvi förvärvades i mars 2018 av AXA Investment Managers – Real Assets och Cavendo. Kvarteret innehåller Kluuvi Shopping Center med hyresgäster så som XXL, Alepa, Tiger of Sweden, Lexington samt flertalet restauranger och caféer. Huvudentrén ligger mot Alexandersgatan.

Bland kontorshyresgästerna finns Next Games, CBRE och VERO. I direkt anslutning till Kluuvi finns både tunnelbanestation och spårvagnshållplats, i fastigheten finns också ett stort antal garageplatser.

Cavendo är operativt ansvarigt för Kluuvi.

Heron City, Stockholm

 • Investerare: Varma Mutual Pension Insurance Company, Capman Nordic Real Estate Investment, Cavendo
 • Fastighetsvärde: SEK 930 miljoner
 • Uthyrningsbar area: 50,000 kvm

CMCV är ett bolag samägt av Varma, Capman samt Cavendo, som 2016 förvärvade Heron City från Niam Fond IV. Heron City är ett köpcentrum i Kungens Kurva, 15 minuter söder om Stockholms stadskärna. Kungens Kurva är Nordens största externhandelsområde med ca 20 miljoner besökare varje år.

Cavendo är operativt ansvarigt för förvaltningen av CMCV.

Bland Heron Citys hyresgäster finns SF-bio, Media Markt, Mio, Willys och XXL. Heron City hade 7.2 miljoner besökare under 2015.

Antilooppi, Helsingfors

 • Investerare: AMF Pensionsförsäkring
 • Fastighetsvärde: EUR>400 miljoner
 • Uthyrningsbar area: 230,000 kvm

Cavendo var 2015 rådgivare till AMF Pensionsförsäkring vid bildandet det finska kontorsfastighetsbolaget Antilooppi, som samägs av AMF Pensionsförsäkringar och Ilmarinen Mutual Insurance Company. I samband med bildandet av bolaget förvärvades 15 kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om 230,000 kvm och ett totalt fastighetsvärde på över EUR 400 miljoner från Ilmarinen.

Ägarnas målsättning är att bygga upp en intern organisation i bolaget samt att växa Antilooppi till ett av Finlands största fastighetsbolag.

Från bildandet av Antilooppi har Cavendo via bolaget Exsmith haft ett operativt ansvar för Antilooppis verksamhet. Exsmith är samägt av Cavendo och det finska konsultbolaget Mrec och har levererat en interimistisk ledningsfunktion till Antilooppi med syfte att bygga upp en intern organisation, genomföra tilläggsförvärv samt ansvara för fastighetsförvaltningen.

Sedan Antilooppis bildande i Maj 2015 har nio personer anställts till bolaget. Tre tilläggsförvärv om totalt 60,000 kvm, och till ett värde av över EUR 100 miljoner har genomförts i centrala Helsingfors.

Uppdraget för Antilooppi illustrerar tydligt hur Cavendo kan bygga långsiktiga värden för investerare och partners genom att identifiera och genomföra storskaliga affärer och tillskapa en förvaltning som genererar strukturella värden och starka operationella resultat.

Merikortteli, Helsingfors

 • Investerare: Antilooppi
 • Fastighetsvärde: EUR 100 miljoner
 • Uthyrningsbar area: 27,700 kvm

Antilooppi köpte kontorsfastigheten Merikortteli för ca EUR 100 miljoner i December 2016. Den 27.700 kvadratmeter stora fastigheten byggdes år 1920 och med dess läge i Rödbergen i den västra delen av Helsingfors innerstad kompletterar den Antilooppis övriga fastighetsbestånd väl. Rödbergen och det närliggande hamnområdet utvecklas nu både kommersiellt och kulturellt, samtidigt som de genomgår en massiv omdaning till mer bostäder, vilket ytterligare bidrar till fastighetens långsiktiga potential. Kontorsfastigheten omfattar ett helt stadskvarter och byggnadens arkitektur och industrikaraktär är slående, med höga takhöjder och tegelfasad. Byggnaden är uthyrd till flera hyresgäster varav en majoritet befinner sig i kreativa branscher så som media, design och kommunikation. Bland Merikorttelis hyresgäster återfinns bl.a. Aller Media, N2 Helsinki, Hasan&Parterns samt Spotify.

Hagnäs Torg, Helsingfors

 • Investerare: Antilooppi
 • Fastighetsvärde: EUR 30 miljoner
 • Uthyrningsbar area: 23,000 kvm

I februari 2016 förvärvades ett innerstadskvarter åt Antilooppi vid Hagnäs torg i centrala Helsingfors. Förvärvet utgör en av de tre tilläggsinvesteringar som genomförts till den ursprungliga portföljen. Fastigheterna ligger vid hörnet av Broholmsgatan och Paasivuorigatan och inrymmer ett f.d. varuhus med stora kontorsytor. Kvarteret består av tre fastigheter och har en stor utvecklingspotential. Med detta förvärv utökade Antilooppi sitt innehav i området till 70,000 kvm.