Skip to content

Cavendo fortsätter att växa

I augusti genomförde Cavendo sin första affär i Sverige när ett av Varma, CapMan Nordic Real Estate och Cavendo samägt bolag köpte köpcentrumet Heron City i Stockholm för SEK 930 miljoner.

”Efter att ha haft fokus på Helsingfors sedan starten för två år sedan breddas nu Cavendos verksamhet genom att vi genomför vår första affär i Stockholm, helt i linje med vår strategiska målsättning att vara aktiva i både Stockholm och Helsingfors”, säger VD Joakim Karlsson.

Samtidigt förstärker Cavendo sin organisation, i september ansluter Antony Pastiroff som partner. Antony har en gedigen erfarenhet från både asset management och transaktioner och har tidigare bedrivit egen verksamhet för kunder så som Pembroke och CBRE Global Investors. Han har också mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom EFM och Jones Lang Lasalle.

Cavendo har hittills primärt fokuserat på uppdraget att bygga upp det finska fastighetsbolaget Antilooppi för ägarna AMF Pensionsförsäkring och Ilmarinen. Sedan Antilooppi grundades under våren 2015 har en intern organisation rekryterats och Antilooppis fastighetsbestånd har växt med ungefär EUR 140 miljoner genom tre olika tilläggsförvärv. Det operativa ansvaret för Antilooppi kommer nu helt att övertas av den interna organisationen.

”Vi är stolta över det förtroende som AMF och Ilmarinen har givit oss och över de resultat som vi har kunnat medverka till under Antilooppis första år”, säger Joakim Karlsson

Cavendo bildades 2014 och har sedan starten medverkat i fastighetsförvärv till ett värde om totalt EUR 650 miljoner i Stockholm och Helsingfors.

Kontakt:

Joakim Karlsson, Partner – VD
Mobil: +46 736 99 13 70

Antony Pastiroff, Partner – Asset Management
Mobil: +46 730 32 24 34

Cavendo www.cavendo.se

Cavendo AB is an independent investment advisory and asset management firm based in Stockholm. The team has a broad experience of acquiring and managing commercial real estate in the Nordic region. Cavendo was founded in 2014 and its clients include Nordic institutions such as AMF Pensionsforsakring, Antilooppi Oy, Ilmarinen, Varma and CapMan.

Birger Jarlsgatan 32b, 114 29 Stockholm      www.cavendo.se

Skip to navigation